Samenwerken in de storm

Samenwerken gaat nooit zonder gedoe. En zonder gedoe geen vooruitgang.

Wel handig als je daarna weer snel samen komt, verbinding maakt.

Verbindingscommunicatie (nonviolent communication) brengt je snel en zonder teveel gedoe naar een flow van echt samen werken.